Termeni si conditii

Termeni si conditii de utilizare

Accesul si folosirea site-ului si a produsului oferit implica acceptarea termenilor si a conditiilor de mai jos.
Administratorul site-ului AccesoriiAmbarcatiuni.ro îsi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare.

Recomandam citirea cu atentie a acestora.

Informatiile furnizate în cadrul formularului de trimitere a mesajelor eMail trebuie sa fie corecte.
Optând pentru trimiterea de mesaje eMail, va obligati sa ne furnizati corect toate informatiile solicitate.

Prin accesarea serviciului sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea lui.
Administratorul site-ul AccesoriiAmbarcatiuni.ro nu poate fi facut responsabil pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului sau a modului de folosire a serviciului în afara prevederilor Termenilor si Conditiilor de Utilizare.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre administratorul site-ul AccesoriiAmbarcatiuni.ro, pentru confirmarea comenzilor, informarea prin eMail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare si vor fi utilizate pentru realizarea de rapoarte statistice.

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale.
Administratorul site-ului AccesoriiAmbarcatiuni.ro se angajeaza în fata clientilor sai, sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei dintre client si administratorul site-ului AccesoriiAmbarcatiuni.ro.

Site-ul AccesoriiAmbarcatiuni.ro îsi rezerva dreptul sa întarzie sau sa anuleze serviciile sau produsele comandate daca acestea nu pot fi onorate din motive independente de societatea Marinescu Trading Company care includ:

– actiuni guvernamentale       – impedimente de forta majora       – razboaie       – acte de terorism       – epidemii
– proteste       – explozii       – tulburari civile       – incendii       – inundatii

Accesând site-ul AccesoriiAmbarcatiuni.ro, luati la cunostinta si sunteti de acord cu acesti Termeni si Conditii de Utilizare.